dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

DANH SÁCH GIÁO VIÊN

Tổ Ngữ Văn

1

Đỗ Thị Mỹ Ngà

09/12/1979

ĐHSP Ngữ văn

2

Phạm Thị Xuân Hoa

04/12/1966

ĐHSP Ngữ văn

3

Lê Thị Nết

24/08/1965

ĐHSP Ngữ văn

4

Đinh Thị Nhi

20/10/1971

ĐHSP Ngữ văn

5

Võ Tuyết Việt Sang

09/11/1980

ĐHSP Ngữ văn

6

Đặng Thu Nhi

12/04/1983

ĐHSP Ngữ văn

7

Cao Thị Bích Thuỷ

30/11/1968

ĐHSP Ngữ văn

8

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

16/07/1965

ĐHSP Ngữ văn

9

Thi Hồng Sách

11/10/1975

ĐHSP Ngữ văn

10

Phan Thị Sen

01/06/1905

ĐHSP Ngữ văn

TỔ SỬ-GDCD

11

Trương Thị Kim Thắm

14/09/1970

ĐHSP Lịch Sử

12

Lý Văn Sáu

13/10/1957

ĐHSP Lịch Sử

13

Lưu Thị Phương Dung

00/00/1982

ĐHSP Lịch Sử

14

Nguyễn Thị Tuyết Hồng

21/03/1966

ĐHSP Lịch Sử

15

Đoàn Thị Thu Liễu

11/03/1981

ĐHSP Lịch Sử

16

Đặng Thị Bích Thủy

30/05/1979

ĐHSP Lịch Sử

TỔ ĐỊA - MT

17

Lê phúc Trí

28/12/1968

ĐHSP Địa Lý

18

Lê Thanh Nhanh

13/03/1983

ĐHSP Địa Lý

19

Trần Phương Thảo

25/04/1967

ĐHSP Địa Lý

62

Nguyễn Thanh Giang

17/06/1983

ĐHSP Mỹ Thuật

65

Phạm Thị Anh Đào

30/12/1986

CĐSP Mỹ Thuật

67

Lê Thị Bích Tuyền

16/04/1981

ĐHSP Mỹ Thuật

TỔ ANH VĂN

20

Trần Thị Hiền

12/06/1978

ĐHSP Anh văn

21

Đỗ Minh Triết

15/12/1964

ĐHSP Anh văn

22

Trần Nguyễn Ngân Tâm

20/04/1978

ĐHSP Anh văn

23

Trần Thị Thảo Duyên

12/08/1977

ĐHSP Anh văn

24

Đoàn Thanh Nhã

20/12/1980

ĐHSP Anh văn

25

Nguyễn Thị Phương Loan

00/00/1978

ĐHSP Anh văn

26

Trần Thị Kim Ngân

07/02/1977

ĐHSP Anh văn

27

Nguyễn Thị Kim Huệ

30/10/1971

ĐHSP Anh văn

28

Trương Thị Mật Em

22/05/1980

ĐHSP Anh văn

29

Nguyễn Thị Kim Loan

1978

ĐHSP Anh văn

TỔ TOÁN - TIN

30

Nguyễn Tấn Phước

00/00/1976

ĐHSP Toán

31

Nguyễn Hữu Đức

1975

CĐSP Tin học

32

Võ Kim Thanh

01/05/1958

CĐSP Toán

33

Lê Hữu Lợi

10/04/1964

ĐHSP Toán

34

Lê Thanh Xuân

19/10/1979

ĐHSP Toán

35

Trần Văn Tới

07/04/1958

ĐHSP Toán

36

Nguyễn Văn Út

25/05/1978

ĐHSP Toán

37

Nguyễn Quốc Hùng

14/04/1965

ĐHSP Toán

38

Trần Phương Kim Ut

07/01/1980

ĐHSP Toán

39

Huỳnh Thanh Dũng

01/08/1980

ĐHSP Toán

40

Nguyễn Hoài Thanh

26/07/1981

ĐHSP Toán

41

Phạm Thị Kim Tuyến

1985

ĐHSP Toán

42

Nguyễn Huỳnh Ngọc

1985

ĐHSP Toán

TỔ HÓA - LÝ

43

Nguyễn Phước Quí

00/00/1979

ĐHSP Hóa

44

Nguyễn Thị Kim Hoàng

18/04/1967

ĐHSP Lý

45

Nguyễn Thị Kiệm

13/04/1979

ĐHSP Lý

46

Nguyễn Thị Kim Loan

12/02/1977

ĐHSP Lý

48

Đặng Phước Hiền

10/10/1968

ĐHSP Hóa

49

Đoàn Thị Tím

08/12/1983

ĐHSP Hóa

TỔ SINH - CN

50

Huỳnh Thị Tuyết

05/04/1963

ĐHSP Sinh

47

Nguyễn Trọng Nam

19/09/1978

ĐH CN

51

Chung Thị Hận

25/12/1962

ĐHSP Sinh

52

Nguyễn Thiện Tồn

18/10/1970

ĐHSP Sinh

53

Nguyễn Tấn Đạt

23/06/1978

ĐHSP Sinh

54

Ngô Thị Hồng

25/09/1966

ĐHSP Sinh

55

Nguyễn Thị Hồng Nhi

27/07/1979

ĐHSP Sinh

56

Trương Ngọc Chiến

19/06/1966

ĐHSP Sinh

TỔ THỂ DỤC - AN

57

Trần Văn Chánh

16/04/1968

ĐHSP Thê dục

58

Ngô Tuấn Cương

15/09/1978

ĐHSP Thê dục

59

Nguyễn Kim Gấm

05/07/1969

ĐHSP Thê dục

60

Ngô Ngọc Tùng

20/10/1980

ĐHSP Thê dục

61

Đặng Lê Danh

16/09/1975

ĐHSP Thê dục

63

Nguyễn Thanh Nhàn

01/01/1979

ĐHSP AN

64

Hồ Thuý An

00/00/1983

ĐHSP AN

66

Huỳnh Thị Nguyên

18/04/1985

ĐHSP AN