dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Giới thiệu Trường THCS Hội An

Trường THCS Hội An

Địa chỉ : Ấp thị 1 xã Hội An, huyên Chợ Mới, Tỉnh AG

Điện thoại : 0763.623103

Email : c2hoiancm@angiang.edu.vn

Hiệu Trưởng : Ông Bùi Văn Nhương

Phó Hiệu Trưởng : Ông Trần Quang Huệ

Phó Hiệu Trưởng : Ông Hồng Trung Hiếu

Tên Trường qua các thời kỳ.

  •  Từ 1975 – 1977 : Trường cấp 1 Hội An
  • Từ 1977 – 1985 : Trường phổ thông cơ sở A Hội An
  • Từ 1985 – 1990 : Trường phổ thông cơ sở A Hội An
  • Từ 1990  - 2003 :  Trường THPT Huỳnh Thị Hưởng
  • Từ 2003 – nay    :   Trường THCS Hội An 

Các Ông (bà) Hiệu Trưởng qua các thời kỳ:

Thầy Nguyễn Ánh Việt

Thầy Lê Ngọc Thac

 

Cô Lê Thị Kim Xoa

Thầy Bùi Vĩnh Tường

 

Thầy Nguyễn Ngọc Ẩn

Thầy Lê Văn Tộc

 

 Thầy Nguyễn Văn Tài

Thầy Bùi Văn Giàu

 

Thầy Bùi Văn Nhương 

 Các Ông (bà) Phó Hiệu Trưởng qua các thời kỳ.

 Cô Nguyễn Kim Nương

Cô Khưu Thị Tố Hằng

 Cô Huỳnh Thị Tuyết

 Thầy Lê Hữu Phước

 

Thầy Trần Quang Huệ 

Thầy Nguyễn Đức Tồn

Thầy Hồng Trung Hiếu

 

 

 

 

Các Ông (bà) Tổ trưởng chuyên môn năm học 2015-2016

  • Tổ Toán tin : Thầy  Nguyễn Tấn Phước            * Tổ Địa - Hoạ :  Thầy Lê Phúc Trí
  • Tổ Lý – Hoá - Công nghệ: Nguyễn Phước Quí *  Tổ Sinh- Nhạc: Cô Huỳnh Thị Tuyết
  • Tổ Ngữ Văn : Cô Đỗ Thị Mỹ Ngà                     *  Tổ Tiếng Anh-: Cô Trần Thị Hiền
  • Tổ Sử - GDCD : Cô Trương Thị Kim Thắm      *  Tổ Thể dục: Thầy Trần Văn Chánh
  • Tổ Văn Phòng : Thầy Bùi Văn Nhương.            * Tổ CN : Thầy Trần Quang Huệ

Năm học 2015-2016

1.  Tổng số lớp : 33 chia ra :

o       Khối lớp 6 : 10 lớp     * 319 HS

o       Khối lớp 7 : 8 lớp       * 309 HS

o       Khối lớp 8 : 8 lớp       * 277 HS

o       Khối lớp 9 : 7 lớp       * 228 HS

    Tổng số học sinh : 1123

o    2.  Đội ngũ cán bộ , giáo viên , nhân viên : Tổng số 78 chia ra

o       Lãnh đạo :

+ Hiệu Trưởng : 1

+ Phó Hiệu Trưởng : 2

o       Tổng phụ trách Đội : 1

o       Giáo viên : 67 chia ra :

+ Giáo viên Toán : 12

+ Giáo viên Vật lý : 3

+ Giáo viên Công nghệ : 4

+ Giáo viên tin học : 1

+ Giáo viên Ngữ Văn : 10

+ Giáo viên GDCD : 2

+ Giáo viên Tiếng Anh : 10

+ Giáo viên Thể dục : 6

+ Giáo viên Nhạc :2

+ Giáo viên Mỹ thuật : 3

+ Giáo viên Hoá : 3

+ Giáo viên Sinh : 6

+ Giáo viên Sử : 4

+ Giáo viên Địa : 3

3.   Trình độ chuyên môn của đội ngũ giáo viên.

- Đại học :        56        tỉ lệ       84%

- Cao đẳng :     11        tỉ lệ       16%

4. Các tổ chuyên môn : 9 tổ.

1.      Tổ Toán - Tin

2.      Tổ Lý – Hoá

3.      Tổ Tiếng Anh

4.      Tổ Thể dục-Nhạc  

5.      Tổ Sinh - Công nghệ 

Đị   Tổ Địa - MT

6.      Tổ Sử - GDCD

7.      Tổ Ngữ Văn

8.      Tổ Văn Phòng

5 Cơ sở vật chất.

5.1     Phòng học.

-       Phòng dạy văn hoá : 15

-         Phòng để dạy giáo án điện tử : 5

-         Phòng bộ môn Hoá Sinh : 2

-         Phòng bộ môn Vật Lý : 1

      Phòng day vi tính:  1

5.2   Trang thiết bị.

-         Có 10 máy vi tính nối mạng Internet để quản lý và dạy học

-         2 Projector : để dạy giáo án điện tử

-     3 Laptop : để giáo viên dạy học

Giáo viên Trường THCS Hội An đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào việc đổi mới

 phương pháp giảng dạy . Vì vậy , hằng ngày có từ 6 – 8 tiết học được dạy bằng giáo án điện tử.

o    *  Đầu tư xây dựng 1 phòng máy vi tính với 26 máy để dạy cho học sinh.