dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A1    
NĂM HỌC: 2015 - 2016)    
TT Họ và tên Giới
tính
Dân
tộc
Ngàysinh Nơi sinh Hiện cư trú tại Họ tên cha Họ tên mẹ Ghi
 chú
SDB
1 Phan Hồng Ân Nữ Kinh 19/06/2004 An giang Tổ: 22 - Ấp Thị 2 - Hội An   Phan Hồng Nhựt Châu Thị Chừng 6A1 001 /2015
2 Lê Duy Bình Nam Kinh 01/10/2004 Đồng tháp Ấp thị 1- Hội An Lê Thanh Minh Trần Mai Phương 6A1 002 /2015
3 Nguyễn Thị Kim Chi Nữ Kinh 03/02/2004 An giang Tổ: 20- Ấp Thị 1 - Hội An   Nguyễn Văn Tèo Lê Thị Cẩm Thu 6A1 003 /2015
4 Nguyễn Hồng Cường Nam Kinh 26/12/2004 Đồng tháp Tổ: 31- Ấp Thị 1 - Hội An   Nguyễn Hồng Vịnh Nguyễn Kim Huyền 6A1 004 /2015
5 Nguyễn Khánh Duy Nam Kinh 15/04/2004 An giang Tổ: 1 - Ấp Thị 1 - Hội An   Nguyễn Minh Tuấn Hứa Kim Tuyền 6A1 005 /2015
6 Đặng Thanh Duy Nam Kinh 24/09/2004 Đồng tháp Tổ: 30 - Ấp Thị 1 - Hội An   Đặng.v. Thẳng Ngô Thị Mai 6A1 006 /2015
7 Mai Nguyễn Khánh Đăng Nam Kinh 18/03/2004 An giang Tổ: 13 - Ấp Thị 2 - Hội An   Mai Ngọc Lam Nguyễn Thị Thu Hai 6A1 007 /2015
8 Trương Huỳnh Đức Nam Kinh 04/06/2004 An giang Tổ: 21 - Ấp Thị 1 - Hội An   Trương Minh Nhựt Nguyễn Thị Hương 6A1 008 /2015
9 Nguyễn Gia Ngọc Hân Nữ Kinh 27/03/2004 An giang Tổ: 24 - Ấp Thị 1 - Hội An  Nguyễn Quang Nhật Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 6A1 009 /2015
10 Nguyễn Nhựt Hào Nam Kinh 21/04/2004 An giang Tổ: 29 - Ấp Thị 1 - Hội An   Nguyễn Thanh Hùng Hà Thị Thy 6A1 010 /2015
11 Trương Thanh  Hoài Nam Kinh 27/07/2004 An giang Ấp thị 1- Hội An Trương Văn Thanh Nguyễn Thị Bích Hiền 6A1 011 /2015
12 Lâm Thái Huy Nam Kinh 23/09/2004 Đồng tháp Tổ: 1 - Ấp Thị 1 - Hội An   Lâm.t. Quốc Việt Thái Thị Diệu Linh 6A1 012 /2015
13 Trần Quang Huy Nam Kinh 02/05/2004 An giang Tổ: 11 - Ấp Thị 1 - Hội An   Trần Văn Phú Trần Thị Kim Dư 6A1 013 /2015
14 Nguyễn Nhựt Huy Nam Kinh 23/04/2004 An giang Tổ: 2 - Ấp Thị 2 - Hội An   Nguyễn Văn Em Lê Thị Hồng Đào 6A1 014 /2015
15 Nguyễn Duy Kha Nam Kinh 16/04/2004 An giang Âp Thị 1- Hội An Nguyễn Văn Duy Nguyễn Thị Mỹ Duyên 6A1 015 /2015
16 Ngô Minh Luân Nam Kinh 27/08/2004 Đồng tháp Âp Thị 1- Hội An Ngô Minh Lý Phạm Thị Bích Chăm 6A1 016 /2015
17 Huỳnh Thị Kiều My Nữ Kinh 21/10/2004 An giang Âp Thị 1- Hội An Huỳnh Văn Kha Phạm Thị Hạnh 6A1 017 /2015
18 Tạ Hải My Nữ Kinh 23/06/2004 Đồng tháp Ấp thị 1- Hội An Tạ Hồng Châu Nguyễn Kim Gấm 6A1 018 /2015
19 Tạ Trung Nam Nam Kinh 07/01/2004 An giang Ấp thị 1- Hội An Tạ Quốc Trung Nguyễn Thị Bích Nương 6A1 019 /2015
20 Lê Kim Ngân Nữ Kinh 20/06/2004 An giang Âp Thị 1- Hội An Lê Hồng Phong Lân Thanh Thuý 6A1 020 /2015
21 Nguyễn Đoàn Trọng Ngôn Nam Kinh 19/11/2004 An giang Tổ 2 - ấp Thị 1 - HA Nguyễn Trọng Nam Đoàn Thanh Nhã 6A1 021 /2015
22 Nguyễn Thanh Tiền Nguyên Nam Kinh 09/07/2004 An giang Tổ: 11 - Ấp Thị 1 - Hội An   Nguyễn Thanh Tài Nguyễn Thị Hồng 6A1 022 /2015
23 Nguyễn Thúy Oanh Nữ Kinh 23/04/2004 An giang Âp Thị 1- Hội An Nguyễn Hữu Hiếu Nguyễn Thị Hoàng 6A1 023 /2015
24 Trẩn Duy Phát Nam Kinh 20/02/2004 An giang Âp Thị 1- Hội An Trần Duy Dẩn Châu Thị Thuý 6A1 024 /2015
25 Nguyễn Hoàng Phúc Nam Kinh 01/03/2004 An giang Âp Thị 1- Hội An Nguyễn Hoàng Hận Lê Thị Thuỳ Trang 6A1 025 /2015
26 Nguyễn Công Thành Nam Kinh 15/04/2004 An giang Tổ: 7 - Ấp Thị 2 - Hội An   Nguyễn Thành Trung Ông Thuý Anh 6A1 026 /2015
27 Nguyễn Thị Diệu  Thảo Nữ Kinh 18/08/2004 Đồng tháp Ấp thị 1- Hội An Nguyễn Văn Dỉ Nguyễn Thanh Nga 6A1 027 /2015
28 Tăng Huệ Thi Nữ Kinh 02/05/2004 An giang Tổ: 5 - Ấp Thị 1 - Hội An   Tăng Minh Tiến Bùi Tuyết Nhung 6A1 028 /2015
29 Tăng Hoàng Thái Thiên Nam Kinh 18/04/2004 Đồng tháp Tổ: 19 - Ấp Thị 1 - Hội An   Tăng Tài Sên Phạm Thị Nhẫn 6A1 029 /2015
30 Nguyễn Ngọc Hữu Thịnh Nam Kinh 18/01/2004 Đồng tháp Tổ 2 - Ấp Thị 1 - Hội An   Nguyễn Ngọc Phúc Nguyễn Thị Phương Mai 6A1 030 /2015
31 Huỳnh Thị Phương  Thuỳ Nữ Kinh 05/03/2004 An giang Ấp thị 1- Hội An Huỳnh Ngọc Phương Nguyễn Thị Ngọc Bích 6A1 031 /2015
32 Nguyễn Trung Tín Nam Kinh 18/10/2004 An giang Tổ: 7 - Ấp Thị 2 - Hội An   Nguyễn Bảo Thanh Nguyễn Thị Chấn Thế 6A1 032 /2015
33 Phạm Thị   Trân Nữ Kinh 05/01/2003 An Giang Ấp Thị 1 - Hội An Phạm Văn Bé Năm Nguyễn Thị Trang      
  Tổng công có: 33 HS                  
            Hội  An, ngày   1    tháng  9   năm 2015    
  Trong đó : Nam  : 22 Nữ: 11   HIỆU TRƯỞNG    
  GVCN                      
  NGUYEÃN THỊ  KIỆM