dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an SH6_Tiết 102 - Biểu đồ phần trăm mien phi,tai lieu SH6_Tiết 102 - Biểu đồ phần trăm mien phi,bai giang SH6_Tiết 102 - Biểu đồ phần trăm mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 6/5/2010 11:45:36 PM
Filesize: 0.19 M
Download count: 6
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Biểu Đồ Phần Trăm
Bài 17
Trường: THCS Hội An
Giáo viên: NGUYỄN KIM NHUNG
* Kiểm tra bài cũ:
Bài 17: Biểu Đồ Phần Trăm
+ Câu hỏi: Muốn tìm tỉ số %, ta làm ntn ?
+ Bài tập: Tìm tỉ số % của :
a) 6 và 40
b) 15 và 40
c) 19 và 40
Để nêu bật và so sánh một cách trực quan các giá trị phần trăm của cùng một đại lượng, người ta dùng biểu đồ phần trăm.
Biểu đồ phần trăm thường được dựng dưới dạng cột, ô vuông, và hình quạt tròn.
* Biểu đồ phần trăm thường được dựng dưới dạng nào?
Bài 17: Biểu Đồ Phần Trăm
* Biểu đồ phần trăm dùng để làm gì?
a) Biểu đồ phần trăm dưới dạng dạng cột:
Bài 17: Biểu Đồ Phần Trăm
* Các ví dụ về biểu đồ phần trăm:
b) Biểu đồ phần trăm dưới dạng ô vuông:
Bài 17: Biểu Đồ Phần Trăm
* Các ví dụ về biểu đồ phần trăm:
b) Biểu đồ phần trăm dưới dạng hình quạt tròn:
Bài 17: Biểu Đồ Phần Trăm
* Các ví dụ về biểu đồ phần trăm:
Bài 17: Biểu Đồ Phần Trăm
* Củng cố:
?
Để đi từ nhà đến trường, trong số 40 học sinh lớp 6B có 6 bạn đi xe buýt, 15 bạn đi xe đạp, số còn lại đi bộ. Hãy tính tỉ số phần trăm số học sinh lớp 6B đi xe buýt, xe đạp, đi bộ so với học sinh cả lớp rồi biểu diễn bằng biểu đồ dạng cột.
Trong số 40 học sinh lớp 6B:
+ Số bạn đi xe buýt chiếm: 15%
+ Số bạn đi xe đạp chiếm: 37,5%
+ Số bạn đi bộ chiếm : 47,5%
* Đáp số:
Kết thúc